Политика конфиденциальности

Політика конфіденційності (далі – Політика) визначає стратегію захисту, цілі та умови обробки особистих даних користувачів проєкту artmedia.kiev.ua (далі – Сайт). Норми документу розповсюджуються на всю інформацію, яку надають відвідувачі при використання ресурсу.

Відвідувач, який переходить на Сайт і використовує розміщений на ньому контент (інформацію, сервіси), підтверджує згоду з положеннями та умовами Політики. Тому документ слід уважно вивчити, аби уникнути можливих непорозумінь у майбутньому.

Загальні положення Політики

Політика має відношення виключно до сервісу artmedia.kiev.ua і застосовується виключно на ньому. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за інші ресурси в Інтернеті, посилання на які розміщені на Сайті. Це стосується й обробки персональних відомостей на інших проектах.

В рамках цього документу під персональною інформацією відвідувача розуміються особисті дані, які:

 • відвідувач надає самостійно при створенні акаунту;
 • вказуються відвідувачем при заповненні форми для відгуку, коментаря, скарги на Сайті;
 • автоматично передаються з пристрою користувача в процесі використання контенту Сайту (IP, cookie, дані про браузер та ПО, дата та час відвідування Сайту, адреси сторінок, що відкривалися).

Відвідувач, який хоче отримати доступ до всіх сервісів та інструментів Сайту, має зареєструватися на проєкті стандартним чином, вказавши мінімум даних, що їх потребує форма: ім’я, адресу електронної пошти, логін і пароль тощо. При заповненні форми для коментарів надаються ім’я та e-mail, формулюється коментар/відгук або суть проблеми, що виникла.

Користувач погоджується, що для вирішення проблемного питання надані ним відомості а необхідності будуть використані адміністрацією Сайту.

Користувач погоджується з тим, що для ефективного і повного вирішення проблеми адміністрація може запросити додаткову інформацію, зокрема історію відвідувань за часом, IP-адреси, особистий номер телефону.

Реєструючись на Сайті та/або заповнюючи форму для коментарів, відвідувач добровільно приймає умови та положення Політики і добровільно погоджуються на обробку особистих відомостей. Адміністрація не бере на себе зобов’язання перевіряти правдивість отриманої інформації.

Цілі обробки особистих відомостей

На Сайті збирається та зберігається тільки та особиста інформація, що потрібна для надання сервісів. Винятком є випадки, коли законом держави передбачено обов’язкове зберігання персональних відомостей протягом певного терміну.

Персональні дані користувачів Сайт обробляє з метою:

 • ідентифікації клієнтів;
 • надання їм доступ до персоналізованого контенту;
 • забезпечення зворотного зв’язку з відвідувачем для відправки запитів і повідомлень щодо використання Сайту і надання послуг;
 • надання клієнтам кваліфікованої, у тому числі технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
 • збору статистичних даних для досліджень.

Адміністрація може розсилати клієнтам інформаційні оповіщення (новини, повідомлення про зміни на Сайті, пропозицій) через e-mail та/або SMS, а також інші канали, вказані при реєстрації.

Умови зберігання персональних даних користувачів

Персональна інформація клієнтів зберігається на Сайті безстроково. Адміністрація має право передати особисті відомості користувачів третім особам у таких випадках:

 • за особистої згоди користувача;
 • для використання відвідувачем певного сервісу;
 • у межах встановлених законодавством випадків, наприклад за запитом державних органів (судів, виконавчих служб).

Обробка персональних відомостей клієнтів здійснюється виключно законним способом, тобто відповідно до норм місцевого законодавства.

Захист персональної інформації клієнтів

Адміністрація Сайту використовує всі організаційні та технічні заходи щодо захисту персональних відомостей користувачів від несанкціонованих або випадкових змін, втрати, доступу, копіювання, розповсюдження та інших протиправних дій з боку третіх осіб.

При передачі Сайту іншому власникові до останнього переходять усі зобов’язання щодо обробки, зберігання, захисту персональних відомостей клієнтів відповідно до умов Політики.

Адміністрація Сайту одразу повідомляє клієнта про втрату його особистих відомостей через технічні причини. Спільно з користувачем Сайт вживає всіх сучасних заходів для запобігання обставин, при яких можуть статися втрата чи розголошення персональних даних із подальшими негативними наслідками.

Додаткові положення

Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати умови Політики у будь-який момент без згоди користувачів. Зміни набирають чинності з моменту внесення, тому варто періодично перечитувати документ.